2262029407 Θέση Κολωνίτσα Πυρί, Θήβα venizelosmetaforiki@gmail.com

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ VENIZELOS
Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές


 

Logistics

H εταιρεία μας έχοντας αντιληφθεί ότι η σύγχρονη τάση στη μεταφορά είναι οι ευέλικτες μορφές διανομής χωρίς πάγια κόστη διάθεσης μεταφορικών μέσων, δημιούργησε και προτείνει ως εναλλακτική λύση για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου των πελάτων της, την υπηρεσία Cross - Docking Smart Deliveries.

Μία λύση με αναγκαστικά κόστη μεταφορών που διαμορφώνονται ανάλογα με τις παραγγελίες και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 

Αυτήν την λύση προτείνουμε και για το δικό σας έργο, προκειμένου να έχετε ευέλικτα κόστη μεταφορών να εξυπηρετείτε καθημερινά όλες τις παραγγελίες σας σε κάθε περιοχή, με μια φόρτωση απογευματινή, αποφεύγοντας την δρομολόγηση πολλών φορτηγών και την παρακολούθηση τους.