2262029407 Θέση Κολωνίτσα Πυρί, Θήβα venizelosmetaforiki@gmail.com

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ VENIZELOS
Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές


 

Μεταφορές

Μοιραζόμενοι το όραμα και τους στόχους, αναλύοντας τους σκοπούς και τις υπηρεσίες μας στοχεύουμε στην καλύτερη και αποτελεσματική προσπάθεια, την ανταμοιβή και την επιβράβευση και τέλος την αναβάθμιση και ποιοτική βελτίωση των μεταφορών μας από ένα κιβωτίο εως και ένα ολόκληρο φορτίο.