2262029407 Θέση Κολωνίτσα Πυρί, Θήβα venizelosmetaforiki@gmail.com

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ VENIZELOS
Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές


 

Υποδομές

Η Venizelos Transport προσφέρει ολοκληρώμενες υπηρεσίες με ιδιόκτητο στόλο 11 μεταφορικών μέσων τα οποία παρακολουθούνται με σύστημα τηλεματικής GPS.

1) Oι αποστολές εκτελούνται καθημερινά αυτόνομα ή διαμέσου των αποκλειστικών αντιπροσώπων μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών σας.
Διαθέτουμε  αποθηκευτικούς χώρους συνολικού εμβαδού 10.000 τμ. από τους οποίους τα 1.500 τ.μ. είναι στεγασμένοι.

2) Οι αποθήκες μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές (πυρασφάλειες, υγιεινής και ασφάλειας εργασίας) ενώ είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα για τη μεταφορά και τη φύλαξη των εμπορευμάτων σας (ανυψωτικά κλάρκ, ράμπες).

 

Προσωπικό

Δίνοντας πάντα μεγάλη έμφαση στο δυναμικό της εταιρείας επιλέγουμε πάντα τους καλύτερους επαγγελματίες για να διεκπεραιώσουμε με τον καλύτερο τρόπο την μεταφορά σας και την εξυπηρέτηση.